مدار کنترل اتوماتیک فن یا پروانه

فن وسیله ای است برای ایجاد باد که بیشتر برای تهویه هوا و پایین آوردن سطح دما بکار می رود ، از این رو مداری در اینجا گذاشته ایم که با چند قطعه ساده و کوچه می تواند یک فن دوازده ولتی را بر صبق سطح دما کنترل کند و به محض تنظیم شدن دمای محیط فن را خاموش کند تا در انرژی صرفه جویی شود و همچنین سطح دما ثابت باقی بماند . 


منبع :
http://circuitsmap.samenblog.com


براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد