طرز کار مدارات شوکر یا مبدل ولتاژ

مبدل ولتاژ چیست ؟


مداری که توانایی تبدیل یک سطح ولتاژ به سطح بالاتر یا پایین تر داشته باشد را مبدل ولتاژ مینامند ، در این مدارات در ازای کاهش یا افزایش جریان ولتاژ نیز بالا و پایین میشود ، به طور مثال در یک افزاینده ولتاژ ولتاژ چند برابر میشود و در عوض جریان خروجی به سطح پایین تر سقوط می کند ، در هر صورت بدون در نظر گرفتن توان تلف شده ، توان ورودی و خروجی تقریبا برابر است ، این برای ترانسفورماتور ها بیشتر صدق میکند . 


راه های تبدیل و افزایش ولتاژ ؟


برای افزایش سطح ولتاژ میبایست حتما از ترانس یا سیم پیچ های القاگر که با محاسبات خاص پیچیده می شوند استفاده کنیم ، در این نوع سیم پیچها یک سیم پیچ اولیه و یک سیم پیچ ثانویه داریم که با فرمول مخصوص محاسبه و پیچیده می شوند و در کنار یکدیگر قرار میگیرند . 


تست یک روش :


برای امتحان میتوانید از یک ترانس 220 به 9 ولت استفاده کنید ، به خروجی ترانس که خروجی 9 ولت میباشد اگر برای یک لحظه ولتاژ 9 ولت را اعمال کنید در ورودی ترانس که برق وصل نشده است برای یک لحظه شوک 220 ولت یا بیشتر را خواهید داشت ، حال برای اینکه این تبدیل داعمی شود و به صورت لحظه ای و شوک نباشد باید ولتاژی که به خروجی ترانس اعمال کرده ایم را به صورت AC یا متناوب اعمال کنیم تا در ورودی ترانس که ما از آن به عنوان خروجی استفاده کرده ایم ولتاژ 220 ولت را داشته باشیم . نتیجه : برای تبدیل ولتاژ مستقیم یا DC ابتدا آن را باید به ولتاژ متناوب تبدیل کنیم که می توانیم اینکار را با استفاده از اسیلاتورها انجام دهیم . طرز کار شوکر ها :در شوکر ها همانطور که گفته شد ابتدا ولتاژ مستقیم باطری توسط اسیلاتور به سیگنال متناوب تبدیل می شود و سپس با عبور از سیم پیچ مخصوص ولتاژ چند هزار برابر می شود و در خروجی شاهد جرقه های قوی هستیم ، اما جریان خروجی بسیار پایین است در حد چند میلی آمپر .  

منبع : http://circuitsmap.samenblog.com

براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد