مدار سنسور هشدار دهنده آتش سوزی

یک مدار خوب و کاربردی گذاشته ایم که با نصب این مدار در هر محلی در زمان وقوع آتش سوزی گاز و دود ساتع شده از آتش را سریعا حس می کند و به وسیله آلارمی که تولید می کند به افراد هشدار آتش سوزی می دهد . مدار خیلی ساده است و نیازی به توضیحات دیگر ندارد . 


براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد