مدار بیسیم واکی تاکی الکترونیکی 2 تایی

امروز سایت سیرکوییتزماپ برای شما یک مدار واکی تاکی را به اشتراک گذاشته است که شما می بایست دو عدد از این مدار را بسازید و روی هم دیگر متچ نمایید . لطفا اگر مهارت کافی در زمینه الکترونیک ندارید این مدار را نسازید چون نمی توانید با اطلاعات کم از این مدار جواب بگیرید . 


مدار شماره 008
 
بیسیم یا همان واکی تاکی


براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد