مدار راه اندازی و استفاده از ترایاک و تریستور

در مدار زیر از یک تریستور به شماره بی تی 169 استفاده شده است که یک تریستور الکترونیکی می باشد ، وظیفه تریستور و ترایاک قطع و وصل جریان به صورت دائمی به وسیله تحریک لحظه ای پایه گیت می باشد که تفاوت های اندکی در کارکرد این دو قطعه وجود دارد و مدار زیر بیشتر به تریستور مربوط می شود .

مدار راه اندازی تریستور برای قطع و وصل دائمی به وسیله سنسور نوری


توجه : قطعه ای که به شکل مربعی است یک سنسور نور می باشد که به جای آن می توانید کلید و یا هر سنسور دیگری قرار دهید فقط باید تا حدی مقاومت نیز داشته باشد . 

براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد