مدار دزدگیر سیمی برای درب ورودی

مداری که امروز برایتان در نظر گرفته ایم یک مدار دزدگیر سیمی ساده میباشد ، این مدار دارای قسمتی است که باید سیم را به آن متصل کنیم ، سیم متصل شده باید نازک و پاره شونده باشد و می توانیم این سیم را در امتداد درب ورودی نصب کنیم تا پس از ورود سارق سیم پاره شود و دزدگیر به صدا درآید . این مدار کاملا مبتدی و ساده است .


شماتیک عملی مدار


خازن c1 = عدسی 102
خازن c2 = عدسی 473

براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد