نقشه شماتیک فلیپ فلاپ اس آر ساده

فلیپ فلاپ مداری است که دارای خاصیتی خاص می باشد که می تواند آخرین وضعیت خود را به صورت دائمی حفظ کند ، بر این اساس از این خاصیت برای ساخت آیسی های حافظه الکترونیکی استفاده شده است ، در زیر مدار ابتدایی یک نوع فلیپ فلاپ اس آر را مشاهده می کنید . براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد