مدار رقص نور نورسنج ساده

مداری که در پیش رو دارید مدار ساده یک رقص نور نردبانی می باشد که کاربرد و عملکرد بسیار ساده ای دارد ، این مدار با ولتاژ 9 ولت تغذیه می شود و با اتصال به منبع صوتی کم قدرت می تواند عمل رقص نور را انجام دهد ، آیسی بکار گرفته شده شیفت ریجیستر می باشد و دارای 14 پایه می باشد که کاتالوگ پایه های آن نیز در زیر موجو است ، پایه 14 ولتاژ مثبت تغذیه و پایه 13 ولتاژ منفی تغذیه می باشد .

مدار رقص نور ساده کاتالوگ آیسی 4011لیست قطعات مدار 

آیسی دیجیتالی 4011
آیسی دیجیتالی 4017
خازن شیمیایی 0.1 میکروفاراد
مقاومت ثابت 1 کیلو اهمی
مقاومت ثابت 1 مگا اهمی
مقاومت متغییر 100 کیلو اهمی

براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد