مدار دو برابر کننده ولتاژ متناوب

مداری که امروز برای شما در نظر گرفته ایم یک مدار چند برابر کننده ولتاژ ای سی (ac) یا متناوب می باشد که جنبه آموزشی و عملی دارد ، این مدار از چند طبقه دیود و خازن تشکیل شده است که با زیاد کردن تعداد طبقات طبق ضابطه خاص ، دامنه ولتاژ خروجی چند برابر شده و در عوض جریان خرجی کاهش می یابد ، دیود های بکار رفته از نوع 1n4007  و خازن ها نیز از نوع شیمیایی 30 ولت 47 میکروفارادی میباشد .

مدار چند برابر کننده ولتاژ


براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد