مدار سوییچ دائمی - سوییچ قطع و وصل دوحالته

مداری که در شکل زیر میبینید یک مدار سوییچ دو حالته با تریستور میباشد که از تریستور به شماره 2n1519 استفاده میکند ، در این مدار وقتی که سوییچ s2 را بفشارید ، پایه گیت تریستور تحریک می شود و باعث به صدا درآمد بازر به صورت دائمی و ثابت میشود به طوری که اگر سوییچ را رها کنید نیز بازر قطع نمی شود و برای قطع صدای بازر نیز کافیست برای یک لحظه سوییچ s1 را بفشارید تا جریان آند تریستور قطع شود و در نتیجه مدار به حالت اول باز میگردد و بازر یا همان بار خاموش می شود . 

نکته مهم 1 : کلید سوییچ s1 در حالت عادی باید وصل باشد و جریان را عبور دهد 
نکته مهم 2 : به جای بازر فقط می توانید باری بگذارید که جریان را عبور دهد مثل رله یا لامپ

براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد