مدار الکترونیکی میکروفن مخفی رادیویی

مدار شماره 6 


مدار میکروفن مخفی رادیویی بسیار حساس و باکیفیت


همچنین می توانید با مراجعه به آدرس زیر کتابی که در مورد استراق السمع ساخته ایم را دانلود نمایید و مورد استفاده قرار دهید : براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد