مدار اورگ 5 صدا با آیسی 555

ارگ یا organ وسیله ای است که توانایی تولید هر نوع صدایی را داراست و دارای چندین کلید به صورت صفحه ای میباشد که با فشردن هر یک از کلیدها یک صدای خاص به گوش می رسد ، مداری که امروز برای شما اماده کرده ایم از یک سایت خارجی استخراج شده است و اساس کار آن به وسیله آیسی 555 میباشد ، این مدار می تواند پنج نوع صدای مختلف را برای ما ایجاد نماید . 


شماتیک مدار ارگ الکترونیکی 5 صدایی


s1 s2 s3 s4 s5 = suitch
ic = 555 timer
sp = 8 ohm speker

براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد