مدار درایور موتور ربات مسیر یاب با cny70

  مدار درایور موتور ربات مسیر یاب با سنسور سی ان وای 70

orbit Path Finder robot with motor driver circuit cny70

مدار زیر یک مدار کنترل موتور ربات های مسیر یاب به وسیله سنسور تشخیص نور سی ان وای هفتاد می باشد که در ساخت رباتهای مسیر یاب مبتدی و ساده کاربرد فراوانی دارد و می توانید از این مدار برای مقاصد دیگر نیز استفاده نماییدبراي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد